Prameta tourniquet spare tape

Prameta tourniquet spare tape

£15.00

Prameta spare tape for green tourniquet